Aspects of stability for multicriteria quadratic problems of Boolean programming
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
198 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-28 18:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.854+519.855+519.7 (1)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (100)
Cibernetică matematică (72)
SM ISO690:2012
EMELICHEV, Vladimir; NIKULIN, Yury. Aspects of stability for multicriteria quadratic problems of Boolean programming. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), pp. 30-40. ISSN 1024-7696.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Numărul 2(87) / 2018 / ISSN 1024-7696

Aspects of stability for multicriteria quadratic problems of Boolean programming


CZU: 519.854+519.855+519.7
MSC 2010: 90C09, 90C29, 90C31.
Pag. 30-40

Emelichev Vladimir1, Nikulin Yury2
 
1 Belarusian State University,
2 University of Turku
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2018


Rezumat

We consider a multicriteria Boolean programming problem of finding the Pareto set. Partial criteria are given as quadratic functions, and they are exposed to independent perturbations. We study quantitative characteristic of stability (stability radius) of the problem. The lower and upper bounds for the stability radius are obtained in the situation where solution space and problem parameter space are endowed with various H¨older’s norms...   

Cuvinte-cheie
Boolean programming, quadratic problem, multicriteria optimization, Pareto set, stability radius, H¨older’s norms.