Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
58 11
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-21 14:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.6(478) (9)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (481)
SM ISO690:2012
PERCIUN, Rodica; OLEINIUC, Maria. Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 3(50), pp. 54-60. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461

Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova

Food security management architecture of the Republic of Moldova


CZU: 338.439.6(478)
Pag. 54-60

Perciun Rodica1, Oleiniuc Maria2
 
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2018


Rezumat

Articolul reprezintă rezultatele cercetării cadrului instituțional și normativ al securității alimentare. Actualitatea cercetării este arătată prin faptul că în urma schimbărilor care s-au produs în mileniul al treilea, și mai ales a riscurilor ce determină nivelul scăzut de securitate alimentară atât la nivel internațional, cât și național, fiecare țară, indiferent de nivelul său de dezvoltare, trebuie să elaboreze și să implementeze legi, regulamente și hotărâri privind asigurarea securității alimentare cu scopul ameliorării situației create. Metodele științifice utilizate de către autori sunt: analiza și sinteza, inducția și deducția, istoricul și logicul, metoda tabelară și grafică. Rezultatele obținute în urma investigației efectuate de către autori vizează conturarea arhitecturii managementului securității alimentare prin identificarea cadrului instituțional și normativ național. 

The article represents the results of the research of the institutional and normative framework of food security. The actuality of the research is shown by the fact that following the changes that took place in the third millennium, especially the risks that determine the low level of food safety at international level and nationally, every country, regardless of its level of development, must develop and implement laws, regulations and decisions on ensuring food security in order to improve and improve the situation. The scientific methods used by the authors are: analysis and synthesis, induction and deduction, history and logic, table and graphics. The results obtained from the authors’ investigation focus on the situation regarding the institutional and normative framework regarding food security in the Republic of Moldova

Cuvinte-cheie
securitate alimentară,

politici de securitate alimentară, strategia securității alimentare.