Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
304 38
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-17 02:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54:615.15 (2)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (1072)
Farmacia în general şi profesia de farmacist (106)
SM ISO690:2012
PAHONTU, Elena Mihaela; POIRIER, Donald; GULEA, Aurelian. Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 3(50), pp. 38-47. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461

Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes

Sinteza și activitatea antiproliferativă a derivaților 5-pyrazolonei și a compușilor complecși ai Cu(II), Ni(II), Co(II) și V(V)


CZU: 54:615.15
Pag. 38-47

Pahontu Elena Mihaela1, Poirier Donald2, Gulea Aurelian3
 
1 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
2 Université Laval, Québec,
3 State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2018


Rezumat

Complex combinations of Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) with thiosemicarbazone derivatives of 1-phenyl3-methyl-4-benzoyl-5-pyrazolone-4-R-thiosemicarbazone (where R = CH3, C2H5, C6H5, C5H5N) were synthesized. The characterization of the newly formed compounds was done by 1H NMR, 13C NMR, IR, UV–Vis spectroscopy, elemental analysis, molar electric conductibility, magnetic susceptibility measurements and thermal analysis. For the copper(II) complexes metal–ligand bonding parameters have been evaluated from the EPR spectra. In addition, the structures of the ligands ( HL1-3) and its copper(II) (1, 6, 8, 12), nickel(II) (3, 13) and vanadium(V) (9) complexes were determined by single-crystal X-ray diffraction. The composition of the coordination polyhedron of the central atom in complexes is different. The complexes and ligands were tested for their in vitro antiproliferative activity on human leukemia HL-60. Antiproliferative activity of copper(II) complexes (1, 2, 5 - 8, 11, 12, 15, 16 ) at 10 μM is similar to doxorubicin, used in medical practice as antileukemia drug. The IC50 values were found to be 0.24 μM for complex 2, 0.3 μM for complex 6 and 0.36 μM for complex 11 reveal the potential antiproliferative of these compounds.

Au fost sintetizate combinațiile complexe ale Cu(II), Ni(II), Co(II) și V(V) cu derivații thiosemicarbazonelor 1-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5-pyrazolone-4-R (unde R = CH3, C2H5, C6H5, C5H5N). Caracterizarea compușilor noi formați a fost efectuată cu ajutorul spectroscopiilor 1H NMR, 13C NMR, IR, UV–Vis, analiza elementală, conductibilitatea electrică molară, măsurătorilor suscibilității magnetice și analizei termice. Pentru complecșii cuprului(II) parametrii legăturii metal-ligand au fost estimate din spectrele RES. În continuare au fost identificate structurile pe monocristal ai liganzilor( HL1-3) și ai complecșilor de cupru (1, 6, 8, 12), nichel (3, 13) și vanadiu(V) (9) utilizând difracția cu raze X. Compoziția poliedrului de coordinare a atomului central în complecși este diferită. Complecșii și liganzii au fost testați la activitatea antiproliferativă in vitro pe celule de leucemie mieloidă umană HL-60. Activitatea antiproliferativă a complecșilor de cupru(II) (1, 2, 5 - 8, 11, 12, 15, 16 ) la 10μM este similară cu cea a doxorubicinei, utilizată în practică ca medicament la tratamentul leucemiei. Valorile IC50 variază de la 0,24 μM pentru complexul 2 la 0,30 μM pentru complexul 6 si la 0,36 μM pentru complexul 11 punând astfel în valoare perspectiva de utilizare a acestora în practica medicinală.

Cuvinte-cheie
5-pyrazolones, Antiproliferative agents, HL-60 leukemia cells.,

Thiosemicarbazones, metal complexes