Cooperarea multiaspectuală dintre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
332 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-18 09:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478) (63)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (996)
SM ISO690:2012
SEROTILA, Igor; MÂRZAC, Elena. Cooperarea multiaspectuală dintre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 3(50), pp. 11-16. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461

Cooperarea multiaspectuală dintre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Republica Moldova

Multidimensional cooperation between the North Atlantic Treaty Organization and the Republic of Moldova


CZU: 327(478)
Pag. 11-16

Serotila Igor1, Mârzac Elena2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Centrul de Informare și Documentare privind NATO in Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2018


Rezumat

Primele contacte între Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și Republica Moldova se stabilesc în 1992, odată cu aderarea țării noastre la Consiliul de Cooperare NATO. Această formulă de dialog a fost succedată de cooperarea în cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic în 1997. Datorită cooperării bilaterale, Republica Moldova a beneficiat de oportunitățile oferite de Programul NATO Știință pentru Pace și Securitate (SPS), un program orientat spre sprijinirea cooperării în domeniile cercetării și inovării. Autorii prezentului articol examinează evoluția relațiilor dintre NATO și Republica Moldova și prezintă o analiză a cooperării bilaterale, precum și a rezultatelor științifice obținute în cadrul programului nominalizat.

The relations between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Republic of Moldova started in 1992, with the accession of our country to the NATO Cooperation Council. This dialogue platform was followed by cooperation within the Euro-Atlantic Partnership in 1997. Along with the launch of bilateral cooperation, the Republic of Moldova has started to benefit from the opportunities offered by NATO Peace and Security Programme (SPS), a platform for supporting cooperation in the field of research and innovation. The authors of the articles examine the evolution of the relations between NATO and the Republic of Moldova and present an analysis of the bilateral cooperation, as well as the scientific results obtained in the aforementioned programme.

Cuvinte-cheie
NATO, cooperare, securitate,

cercetare și inovare.