Internetul şi postmodernismul – importanţa lor pentru educaţia modernă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
243 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 00:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.026:004 (2)
Probleme generale de didactică și metodică (632)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1575)
SM ISO690:2012
CHEIANU, Silvia. Internetul şi postmodernismul – importanţa lor pentru educaţia modernă. In: Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice. 26 mai 2017, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2017, pp. 163-166. ISBN 978-9975-50-205-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice 2017
Conferința "Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice"
Bălți, Moldova, 26 mai 2017

Internetul şi postmodernismul – importanţa lor pentru educaţia modernă


CZU: 37.026:004
Pag. 163-166

Cheianu Silvia
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2018


Rezumat

The modern world faces a period of globalization in all spheres of life. In this process, an important role is played by the Internet. And at the level of the education system, the implementation of new technologies has become an increasingly pressing requirement in education. The advantages of this type of learning are: accessibility, flexibility, comfort.

Cuvinte-cheie
internet accessibility, confort, flexibility