Consilierea psihologică a femeilor cu comportament antisocial aflate în detenție
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
172 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-02 19:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[159.9.072.5-055.2:178]:343.24 (1)
Psihologie (1468)
Filosofie morală. Etică. Filosofie practică (161)
Drept penal în general (415)
SM ISO690:2012
PASCARU-GONCEAR, Valeria. Consilierea psihologică a femeilor cu comportament antisocial aflate în detenție. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2018, nr. 9(119), pp. 62-65. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Consilierea psihologică a femeilor cu comportament antisocial aflate în detenție

Psychological counseling of the women with antisocial behavior in detention


CZU: [159.9.072.5-055.2:178]:343.24
Pag. 62-65

Pascaru-Goncear Valeria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2018


Rezumat

Comportamentul antisocial al femeilor aflate în detenție este un motiv de îngrijorare pentru orice societate. Această problemă socială trebuie studiată din mai multe perspective, iar soluțiile pot veni din studiul științific al motivelor agre-siunii, care se caracterizează printr-o creștere a dificultăților de relaționare interpersonală și intrapersonală, a tulburări-lor comportamentale, a violenței, precum și a strategiilor privind depășirea sau reducerea intensității acestora. Consilie-rea psihologică a femeilor aflate în detenție cu comportament antisocial vizează acțiuni orientate spre identificarea, eliminarea sau atenuarea factorilor cauzali de natură individuală care provoacă acest comportament și dezvoltarea unui comportament constructiv.  Consilierea psihologică a femeilor cu comportament antisocial aflate în detenție este necesară pentru a opri expan-siunea acestui comportament, deoarece are la bază un model psihoeducaţional al formării şi dezvoltării personalităţii.

The antisocial behavior of the women in detention is a reason of concern for our society. This social problem needs to be researched from more perspectives, and the solutions can come from the scientific study of the reasons of aggression, that are characterized by an increase in both interpersonal and intrapersonal relationships, behavioral deviations, violence, as well as the means to reduce their intensity. Psychological counseling of women in detention with antisocial behavior targets actions aimed on identifying, removing or attenuating the causal factors of an individual nature that provoke this behavior.  The psychological counseling of women with antisocial behavior in detention is necessary to stop the expansion of this behavior because it is based on a psychoeducational model of personality, her training and development.

Cuvinte-cheie
comportament antisocial, consiliere psihologică, agresivitate, personalitate,

femei aflate în detenție.