Învățarea incidentală în analiza aplicată a comportamentului pentru copiii cu tulburări din spectrul autist
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
185 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-09 08:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
150.9.016.4:159.922.76 (1)
FILOSOFIE. PSIHOLOGIE (2071)
Psihologie (1468)
SM ISO690:2012
NEGRU, Sabina. Învățarea incidentală în analiza aplicată a comportamentului pentru copiii cu tulburări din spectrul autist. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2018, nr. 9(119), pp. 54-57. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Învățarea incidentală în analiza aplicată a comportamentului pentru copiii cu tulburări din spectrul autist

Incidental learning in applied behavior analysis for children with autism spectrum disorder


CZU: 150.9.016.4:159.922.76
Pag. 54-57

Negru Sabina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2018


Rezumat

Copiii cu autism prezintă deficite semnificative în abilitățile de imitație, care împiedică dobândirea comportamentelor mai complexe și a socializării și, prin urmare, constituie o sarcină de bază a programelor de intervenție timpurie pentru copiii cu autism. În acest studiu am folosit Baseline Design la trei copii mici cu autism pentru a evalua beneficiile unei tehnici comportamentale naturaliste în programul „Imitarea cu obiecte”. Participanții și-au îmbunătățit abilitățile de imitație și au generalizat aceste abilități în medii noi. Aceste rezultate oferă suport pentru eficientizarea unei intervenții comportamentale inedite la predarea imitației.

Children with autism exhibit significant deficits in imitation skills which impede the acquisition of more complex behaviors and socialization, and are thus an important focus of early intervention programs for children with autism. This study used baseline design across three young children with autism to assess the benefit of a naturalistic behavioral technique for teaching object imitation. Participants improved their imitation skills and generalized these skills to new environments. These results provide support for the effectiveness of a incedental behavioral intervention for teaching imitation.

Cuvinte-cheie
autism, imitare, intervenție, comportament, comunicare socială, incidental,

generalizare.