Motivația învățării la vârsta preadolescentă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
19 0
SM ISO690:2012
VINNICENCO, Elena. Motivația învățării la vârsta preadolescentă. In: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar. Vol. I, 27-28 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, pp. 314-319. ISBN 978-9975-76-214-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Conferința "Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar"
Chișinău, Moldova, 27-28 octombrie 2017

Motivația învățării la vârsta preadolescentă


Pag. 314-319

Vinnicenco Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2018