Dimensiuni metodologice ale procesului de formare continuă a managerilor din învățământul general
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
329 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-01 19:49
SM ISO690:2012
ANDRIŢCHI, Viorica. Dimensiuni metodologice ale procesului de formare continuă a managerilor din învățământul general. In: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar. Vol. I, 27-28 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, pp. 23-29. ISBN 978-9975-76-214-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Conferința "Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar"
Chișinău, Moldova, 27-28 octombrie 2017

Dimensiuni metodologice ale procesului de formare continuă a managerilor din învățământul general


Pag. 23-29

Andriţchi Viorica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2018