Шляхи формування мовленнєвої компетентностіу молодших школярів із нерізко вираженим недорозвиненням мовлення
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
249 0
SM ISO690:2012
ТУНИЦЬКА, Марина. Шляхи формування мовленнєвої компетентностіу молодших школярів із нерізко вираженим недорозвиненням мовлення. In: Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii. Ediția 3, 29 noiembrie 2017, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2017, pp. 263-268. ISBN 978-9975-132-99-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3, 2017
Conferința "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii"
Bălți, Moldova, 29 noiembrie 2017

Шляхи формування мовленнєвої компетентностіу молодших школярів із нерізко вираженим недорозвиненням мовлення


Pag. 263-268

Туницька Марина
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2018


Rezumat

The article presents studying technique of the formation of syntactic structures for children with mild hypoplasia of the common speech in the conditions of mass primary school.

Cuvinte-cheie
syntax,

syntactical operation, syntactical unit, syntactic generalization, general hypoplasia of speech