Radioanaliza structurilor și patologiilor dento-alveolare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
536 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-03 09:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-84 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (439)
SM ISO690:2012
TIMOŞENCO, Tamara, TIMOȘENCO, Irina, TIMOȘENCO, Vladislav, ENI, Ana. Radioanaliza structurilor și patologiilor dento-alveolare. In: Medicina stomatologică , 2018, nr. 2-3(47-48), pp. 16-29. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 2-3(47-48) / 2018 / ISSN 1857-1328

Radioanaliza structurilor și patologiilor dento-alveolare

Radioanalization of dental– alveolar structures and their pathologies

CZU: 616.314-84

Pag. 16-29

Timoşenco Tamara1, Timoșenco Irina2, Timoșenco Vladislav2, Eni Ana2
 
1 IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2018


Rezumat

Au fost analizate 100 de ortopantomograme ale structurilor dento-alveolare pe care s-au evidenţiat toate patologiile acestor ţesuturi. în articol se menţionează rolul examenului radiologie în stomatologie, în special atunci când patologia este invizibilă pentru ochiul medicului. Se face analiza tuturor patologiilor, erorilor și complicaţiilor la toate nivelele. Se apreciază corectitudinea tratamentelor și consecinţele lor asupra ţesuturilor adiacente (parodontale, maxilare — resorbţii, pungi patologice osoase, chisturi etc.). Mai profund se analizează tratamentul endodontic — calitatea, erorile și complicaţiile, care direct sau indirect acţionează asupra altor organe și sisteme. Pe larg se analizează conexiunea organelor orale cu alte organe ale întregului organism, folosind imaginile

100 orthopantomograms of dento–alveolar structures were analyzed, showing all the pathologies of these tissues.The article mentions the role of the radiological examination in dentistry, especially when the pathology is invisible to the doctor’s eye. It analyzes all pathologies, errors and complications at all levels. It is appreciated the correctness of the treatments and their consequences on the adjacent tissues (periodontal, maxillary — resorbtions, bone pathological bags, cysts, etc.). The endodontic treatment is more profoundly analyzed — the quality, errors and complications that directly or indirectly affect other organs and systems. The connection of oral organs to other organs of the whole organism is extensively analyzed, using images..  

Cuvinte-cheie
aspecte endodontice, examinări radiologice, procese infecţioase odontogene.