Particularitățile teoriilor fundamentale ale delincvenței juvenile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
105 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-25 21:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.915 (20)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (453)
SM ISO690:2012
BODAREVA-SOLOMON, Irina. Particularitățile teoriilor fundamentale ale delincvenței juvenile. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), pp. 13-17. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X

Particularitățile teoriilor fundamentale ale delincvenței juvenile

The particularities of the fundamental theories of juvenile delicence


CZU: 343.915
Pag. 13-17

Bodareva-Solomon Irina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2018


Rezumat

Lucrarea științifică prezintă o analiză cuprinzătoare a cauzelor treptate care generează fenomenul delincvenței juvenile sub aspect teoretic și practic. Prin urmare, la elaborarea acestei lucrări ne-am propus să analizăm într-o formă restrânsă etiologia teoriilor fenomenului de delincvneță juvenilă din perspectiva unor ipoteze şi paradigme de tip psiho-sociologic, socio-profesional, medico-psihiatric, juridico-social etc. Totodată, studiul ştiinţific al teoriilor delincvenţei juvenile este important nu numai datorită măsurilor terapeutice imediate, ci şi ca instrument prin care poate fi controlată manifestarea progresivă a criminalităţii la minori.

The scientific paper presents a comprehensive analysis of the gradual causes that generate the phenomenon of juvenile delinquency under theoretical and practical aspect. Therefore, in the elaboration of this paper we intend to analyze in a limited form the etiology of the phenomena of juvenile delinquency in terms of psycho-sociological, socio-professional, psycho-psychiatric, juridico-social hypotheses and paradigms. At the same time, the scientific study of juvenile delinquency theories is important not only because of the immediate therapeutic measures, but also as an instrument by which the progressive manifestation of juvenile delinquency can be controlled.

Cuvinte-cheie
delincvenţă, teorie, adolescent., familie