Din ţara spânului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
671 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-26 21:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (622)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2080)
SM ISO690:2012
CODREANU, Theodor. Din ţara spânului. In: Philologia, 2018, nr. 3-4(297-298), pp. 88-96. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Din ţara spânului

From the country of the lackbeard

CZU: 821.135.1.09

Pag. 88-96

Codreanu Theodor
 
Necunoscută, România
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2018


Rezumat

Cartea Andrei Ţurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi. Cartea din mâna lui Hamlet (Editura Cartier, Chişinău) este un adevărat manifest/testament literar-cultural al Basarabiei (dar şi al Ţării). Andrei Ţurcanu aduce la zi, interdisciplinar şi transdisciplinar, o formulă a „criticii totale” de sorginte călinesciană, una contextuală, estetică, sociologică şi ontologică, în acelaşi timp. Punctul său de intrare în temă este, ca şi la Mihai Cimpoi, unul care ţine de arhetipuri: de astă dată, labirintul. Lumea literară, ca şi lumea în genere, este un labirint, însă unul care e un conglomerat de labirinturi, cum sună şi primul capitol al convorbirilor: Rătăcitori prin labirinturi suprapuse. Criticul face lumină în aceste labirinturi literare şi şinta lui nu e o istorie literară propriu-zisă (modalitatea dialogală nici nu i-ar fi permis), ci o istorie literară a Basarabiei.

The book Andrei Ţurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi. Cartea din mâna lui Hamlet (Publishing House Cartier, Chişinău) is a real literary-cultural manifesto/testament of Bessarabia (but also of the Country). Andrei Ţurcanu brings up to date, interdisciplinary and transdisciplinary, a „total critique” formula with a Călinescu origin, which is a one simultaneously contextual, aesthetic, sociological and ontological. His approach is based, as to Mihai Cimpoi, on archetypes: in this case, the labyrinth. The literary world, like the world in general, is a labyrinth, but one that is a conglomerate of labyrinths, as is entitled the first chapter of the conversations: Rătăcitori prin labirinturi suprapuse. The critic shed light on these literary labyrinths and his aim is not a proper literary history (the dialogue would not have allowed him), but a literary history of Bessarabia.

Cuvinte-cheie
istorie literară, labirint, generaţie,

şaizecism, postmodernitate.,

proletcultism,

cenzură