The sustainability of MISISQ project in the Republic of Moldova   instead of the argument
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
35 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-20 11:55
SM ISO690:2012
HARCONIŢA, Elena. The sustainability of MISISQ project in the Republic of Moldova   instead of the argument. In: MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate. 27-28 septembrie 2018, Chisinau. Chisinau, Republica Moldova: Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”, 2018, pp. 11-16. ISBN 978-9975-50-226-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate 2018
Conferința "MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate"
Chisinau, Moldova, 27-28 septembrie 2018

The sustainability of MISISQ project in the Republic of Moldova   instead of the argument

Durabilitatea proiectului MISISQ în Republica Moldova în loc de argument


Pag. 11-16

Harconiţa Elena
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2018


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-67792</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018</cfResPublDate>
<cfStartPage>11</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-50-226-9</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/67792</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>The sustainability of MISISQ project in the Republic of Moldova&nbsp; &nbsp;instead of the argument</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31876</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31876</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31876-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Harconiţa</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>