Condiții și inițiative de construcție a spațiului locuit în orașele din RSSM
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
440 0
SM ISO690:2012
REȘETNIC, Elena. Condiții și inițiative de construcție a spațiului locuit în orașele din RSSM. In: Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare. 30 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul Patrimoniului Cultural, 2018, p. 61. ISBN 978-9975-84-058-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare 2018
Conferința "Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare"
Chișinău, Moldova, 30 octombrie 2018

Condiții și inițiative de construcție a spațiului locuit în orașele din RSSM


Pag. 61-61

Reșetnic Elena
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2018Teza

Accentuarea unor particularități in ceea ce privește viața cotidiană din RSSM intre 1965–1985, se face importantă prin includerea in circuitul științific a noi date relevante pentru ințelegerea schimbărilor de ordin socialeconomic și politic, ce au avut loc in Republica Moldova la inceputul anilor 1990. Astfel, elucidăm legăturile cauzale pe dimensiune diacronică a unor procese și evenimente istorice, ce au influențat felul de raportare a oamenilor la spațiul locuit. Prin urmare, analiza unei sfere ale economiei, cea a organizării, asigurării și amenajării spațiului locativ, elucidează criteriile de aprobare a unor decizii și reglementări ale acțiunilor conexe, de către instituțiile de stat in acest domeniu. De asemenea, reflectă poziționarea individului in societate in acord cu deținerea sau lipsa locuinței, statutul ce era revendicat de acest bun imobiliar. Caracteristic regimului comunist a fost oferirea de privilegiu clasei muncitoare, prin toate modalitățile posibile, in detrimentul intelectualității. La care au plusat inițiativele și politica de promovare a populației alolingve din RSSM, idee validată de faptul că o mare parte dintre rușii și ucrainenii veniți in Moldova erau incadrați in randurile muncitorilor. Același favoritism era acordat și in cazul distribuirii locuințelor de către stat. Asigurarea cu locuință și gospodărie a fost in orice perioadă istorică un bun și o valoare materială, pentru care omul a muncit ca să-l dețină. Excepție nu face nici perioada sovietică, cand acest deziderat devine o problemă, avand drept cauză atat factori politici, cat și economici. Un rol hotărator in procesele ce aveau loc il avea situația grea din industria construcțiilor, condițiile grele de exercitare a muncii și calitatea joasă a edificiilor. In acest fel, condițiile de trai ale populației se inrăutățesc, iar viața cotidiană a indivizilor nu confirmă in nici o instanță promisiunile partidului comunist la un trai confortabil și implinit.