Utilizarea reacţiilor de olefinare a compușilor carbonilici în sinteza terpenoidelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
69 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-24 10:59
SM ISO690:2012
PRUTEANU, Elena; GÎRBU, Vladilena; KULCIŢKI, Veaceslav. Utilizarea reacţiilor de olefinare a compușilor carbonilici în sinteza terpenoidelor. In: Viitorul ne aparține. Ediția VI-a, 6-7 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, p. 99. ISBN 978-9975-3036-5-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Viitorul ne aparține
Ediția VI-a, 2016
Conferința "Viitorul ne aparține"
Chișinău, Moldova, 6-7 octombrie 2016

Utilizarea reacţiilor de olefinare a compușilor carbonilici în sinteza terpenoidelor


Pag. 99-99

Pruteanu Elena, Gîrbu Vladilena, Kulciţki Veaceslav
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 5 noiembrie 2018Teza

Terpenoidele constituie cea mai mare clasă de compuși naturali și prezintă o varietate largă de produși cu potențial relevant de valorificare pentru industria farmaceutică în special a medicamentelor anti-cancer, industria chimică, industria cosmetologică și parfumerică. Una din transformările importante în sintezele dirijate ale terpenoidelor este reacţia de olefinare de tip Witti a aldehidelor sau cetonelor, cu potențialul sintezei region selective a alchenelor substituite.Pentru realizarea scopului lucrării a fost sintezată nor-geranilocimena4, în 6 etape, cu un randament final de 92%. Nor-geranilocimena 4 este un compus complex, cu proprietăți odorante, ce poate fi utilizat în parfumerie, cosmetologie; cât și ca un compus model în cadrul unor cercetări științifice mai profunde. Substratul de bază al cercetării a servit trans-geranila cetona1, disponibilă în formă comercială. Sinteza a inclus în prima și ultima etapă reacțiile de olefinareWittig cu obținerea produsului de interes. CO2Me O O a b 1 2 3 4 Schema 1 Reagenți și condiții: a. (MeO)2P(O)CH2CO2Me, MeONa, C6H6, Δ, 99%; b. CH3PPh3Br, BuLi, THF, 92%.