Contribuţia microalgei verzi Dunaliella salina la purificarea apelor reziduale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
76 0
SM ISO690:2012
CIOCHINĂ, Mariana. Contribuţia microalgei verzi Dunaliella salina la purificarea apelor reziduale. In: Viitorul ne aparține. Ediția VI-a, 6-7 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016, p. 49. ISBN 978-9975-3036-5-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Viitorul ne aparține
Ediția VI-a, 2016
Conferința "Viitorul ne aparține"
Chișinău, Moldova, 6-7 octombrie 2016

Contribuţia microalgei verzi Dunaliella salina la purificarea apelor reziduale


Pag. 49-49

Ciochină Mariana
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 3 noiembrie 2018Teza

Microalgele reprezintă surse importante de substanţe chimice eliberate în mediul ambiant, inclusiv substanţe bioactive, care exercită funcţie reglatoare în dezvoltarea altor organisme. Ele constituie verigile primare ale lanţurilor trofice în oceane, unul dintre cel mai variat grup ecologic de organisme şi printre cei mai importanţi producători de substanţe organice, accelerând astfel procesele de epurare a bazinelor acvatice. Dezvoltarea activă a microalgelor în mediile acvatice determină formarea hidrobiocenozelor şi influenţează formarea calităţii apelor. Microalga verde Dunaliella salina contribuie la activarea mecanismelor de autoepurare a resurselor acvatice prin inducerea stării de oxidare în soluţia apoasă ca consecinţă a eliberării în procesul de fotosinteză a H2O2. Cultivarea microalgei verzi D. salina pe ape menajere a demonstrat posibilitatea creşterii algei pe mediul nutritiv ce constă în totalitate din ape reziduale nepurificate. Concomitent cu dezvoltarea algelor are loc şi epurarea apelor reziduale, ca rezultat al asimilării substanţelor organice poluante. Una din metodele de purificare a apelor reziduale este purificarea biochimică, care se bazează pe proprietatea microalgelor de a folosi în procesul activităţii lor vitale diverse substanţe organice în descompunere şi elemente minerale greu oxidabile (amoniac, nitraţi etc.). Un aspect important ecologic este posibilitatea obţinerii unei biomase microalgale preţioase, din punct de vedere biochimic, în procesul reutilizării simultane a apelor reziduale cu grad divers de toxicitate sau mineralizare. Administrarea a circa 20 mg microalge la 1m3 ape reziduale asigură purificarea acestora după azot şi fosfor la 90-97% în decursul a 10-15 zile. Cultivarea microalgei verzi D. salina pe medii ce conţin ape reziduale de la complexele zootehnice asigură acumularea unei productivităţi de 1,6 g/l, ceea ce este incontestabil semnificativ atât pentru biotehnologie, cât şi protecţia mediului ambiant. Cercetările privind aplicarea D. salina în calitate de purificator al apelor reziduale, şi în calitate de sursă de substanţe bioactive, sunt deosebit de actuale și de perspectivă.