Influenţa agentului de transport asupra proprietăţilor fizice ale sistemului magnetic Fe1-xCuxCr2S4
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
53 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-18 22:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
537.622+546.3/.7 (1)
Electricitate. Magnetism. Electromagnetism (241)
Metale în general (6)
SM ISO690:2012
PRODAN, Lilian; FELEA, Viorel; ŢURCAN, Vladimir. Influenţa agentului de transport asupra proprietăţilor fizice ale sistemului magnetic Fe1-xCuxCr2S4. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol. I, 7 iunie 2018, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2018, pp. 324-328. ISBN 978-9975-88-041-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I, 2018
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 7 iunie 2018

Influenţa agentului de transport asupra proprietăţilor fizice ale sistemului magnetic Fe1-xCuxCr2S4


CZU: 537.622+546.3/.7
Pag. 324-328

Prodan Lilian1, Felea Viorel1, Ţurcan Vladimir12
 
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Universitatea Augsburg
 
Disponibil în IBN: 24 octombrie 2018


Rezumat

We report the influence of type of transport agent and the cation substitution on the geometric relationship between the inter-ion distances, lattice parameters and magnetic behavior of magnetic spinel system Fe1-xCuxCr2S4. A comparison between the properties of poly- and single crystalline samples of Fe1-xCuxCr2S4 obtained previously in Ref. [8], and samples with the same substitution level grown by the chemical transport reactions method using bromine as a transport agent, is presented. The change of the transport agent of chlorine by bromine allowed to achieve high value of the magnetic transition temperature, close to that of the polycrystalline samples.