Analiza termică a flotatului organo-mineral provenit din apele reziduale ale municipiului Chișinău
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
82 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-28 11:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[628.381.1+628.386.7](478-21) (1)
SM ISO690:2012
MAFTULEAC, Alexei; SPĂTARU, Petru; SPÎNU, Oxana; PETUHOV, Oleg; POVAR, Igor. Analiza termică a flotatului organo-mineral provenit din apele reziduale ale municipiului Chișinău. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol. I, 7 iunie 2018, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2018, pp. 301-304. ISBN 978-9975-88-041-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I, 2018
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 7 iunie 2018

Analiza termică a flotatului organo-mineral provenit din apele reziduale ale municipiului Chișinău


CZU: [628.381.1+628.386.7](478-21)
Pag. 301-304

Maftuleac Alexei, Spătaru Petru, Spînu Oxana, Petuhov Oleg, Povar Igor
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 octombrie 2018


Rezumat

Thermal analysis of the organo-mineral floated sediment obtained from the Chisinau Waste Water Treatment Plant. The meso-thermophilic separation of the organo-mineral sediment from the sludge was performed. Organo-mineral sediment was studied by thermal analysis. The influence of factors such as temperature, duration, heating rate on the thermal decomposition of organic matter was evaluated.