Apărările pârâtului ca mod de exercitare a dreptului la acțiune
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
45 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-18 12:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.91 (96)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (399)
SM ISO690:2012
DUMITRAȘCU, Dumitru. Apărările pârâtului ca mod de exercitare a dreptului la acțiune. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol. I, 7 iunie 2018, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2018, pp. 77-80. ISBN 978-9975-88-041-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I, 2018
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 7 iunie 2018

Apărările pârâtului ca mod de exercitare a dreptului la acțiune


CZU: 347.91
Pag. 77-80

Dumitrașcu Dumitru12
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2018


Rezumat

The civil process involves the work of the courts for settling disputes between the parties. However, the civil procedure are initiated only at the referral, following the filing of the complaint by the plaintiff. Civil action is an official complaint, made by a person or company in a law court against another person who is said to have done something to harm them, that is dealt with by a judge. Also, civil action involves the defendant's right to defend himself against the applicant's claim. In this article, we approach the right of action from the defendant's point of view. 

Cuvinte-cheie
civil procedure, procedural guarantees, civil action, right of action, claimant, defendant, statement of defence, counter-claim