Cercetarea motivelor de cumpărare ale produselor alcoolice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
564 30
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-26 13:02
SM ISO690:2012
CHISELIOV, Lilia. Cercetarea motivelor de cumpărare ale produselor alcoolice. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Ediția 13, Vol.1, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 301-304. ISBN 978-9975-3202-8-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1, 2018
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
13, Chișinău, Moldova, 11-12 octombrie 2018

Cercetarea motivelor de cumpărare ale produselor alcoolice


Pag. 301-304

Chiseliov Lilia
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2018


Rezumat

Orice entitate economică, indiferent de domeniul său de activitate, fie că e prestatoare de servicii sau întreprindere industrială, trebuie să își concentreze toate forțele sale majore pentru a putea cunoaște detaliat care este atitudinea consumatorilor sau ale clienților săi față de produsul sau serviciul întreprinderii. Problema cercetării o reprezintă studiul privind consumul de băuturi alcoolice a consumatorilor individuali, precum și identificarea principalelor motive ce îi determină pe aceștea să consume băuturile alcoolice ale întreprinderi. Scopul cercetarii este de a evidenția persoanele care cumpără produsele alcoolice, de a identifica principalii factori ce îi motivează în cadrul deciziei de cumpărare, dar și de a determina care sunt preferințele consumatorilor. În cadrul cercetării efectuate a fost utilizată metoda anchetării, iar instrumentul care a fost utilizat în cercetarea motivelor de cumpărare a fost chestionarul, deoarece aceasta reprezintă o metodă eficientă de a determina care este opinia consumatorilor cu privire la motivele de cumpărare a produselor alcoolice.

Any economic entity, irrespective of its field of activity, whether service provider or industrial enterprise, must concentrate all its major strengths in order to know in detail what is the attitude of consumers or their customers towards the product or service of the enterprise. The issue of research is the study on the consumption of alcoholic beverages of individual consumers as well as the identification of the main reasons for them to consume the alcoholic beverages of the enterprises. The aim of the research is to highlight the people who buy alcoholic products, to identify the main factors that motivate them in the purchase decision, but also to determine what consumer preferences are. The investigation method used was the method of investigation and the tool that was used in the search for purchase reasons was the questionnaire because it is an effective way of determining what consumer opinion is about the reasons for purchasing alcoholic products.

Cuvinte-cheie
marketing,

cercetarea de marketing, comportamentului consumatorului, cercetarea motivelor de cumpărare,

evaluare a eficienței de marketing