Analysis of software tools used in calculations in gender-related scientific research
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
460 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-17 06:48
SM ISO690:2012
COLESNICOV, Alexandru; MALAHOV, Ludmila. Analysis of software tools used in calculations in gender-related scientific research. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Ed. a 13-a/Vol. 2, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 264-267. ISBN 978-9975-3202-9-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2, 2018
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 11-12 octombrie 2018

Analysis of software tools used in calculations in gender-related scientific research


JEL: A12, C87, C88
Pag. 264-267

Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila
 
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2018


Rezumat

Lucrarea prezintă un proiect orientat spre automatizarea analizei de gen și a altor calcule legate de gen. Cercetarea descrisă a fost realizată cu scopul de a dezvălui ce produse soft sunt utilizate pentru calculul de gen și ce produse și platforme specifice există pentru ele. Au fost utilizate următoarele metode: căutarea directă a softului specific și căutarea informațiilor despre softul utilizat în documentele legate de gen. Căutarea a confirmat că nu există instrumente sau platforme specifice pentru calculele legate de gen, dar sunt utilizate numai produse cu scop general. Aceasta susține motivarea pentru proiectul care presupune crearea unei platforme Web pentru calcule mai automatizate legate de gen.

The paper introduces a project oriented to the automation of gender analysis and other gender-related calculation. The described research was performed with the purpose to unveil, which software tools are used for gender calculation, and which specific tools and platforms exists for them. The following methods were used: direct search of the specific software, and search for information on used software in gender-related papers. The search confirmed that no specific tools or platforms for gender-related calculations exist, but only general-purpose tools are used. This supports the motivation for the project that supposes the creation of a Web platform for more automated gender-related calculations.

Cuvinte-cheie
gender, gender analysis,

gender-related calculations, Duncan segregation index, Mincer equation, Blinder-Oaxaca decomposition, statistical software