Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
764 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-31 17:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.146 (18)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1679)
SM ISO690:2012
REPIDA, Tatiana; PAIU, Mihai; ŢURCANU, Carolina; VASILACHE, Corina. Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2018, nr. 5(115), pp. 38-45. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior

Evaluation – a component of the process of training in the context of ensuring connection and continuity in higher education


CZU: 378.146
Pag. 38-45

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Vasilache Corina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 octombrie 2018


Rezumat

În prezentul articol se examinează evaluarea în contextul asigurării conexiunii și continuității în procesul de instruire în școala superioară.

This article examines the connection and evaluation in ensuring continuity of educational process in high school.

Cuvinte-cheie
evaluare,

funcții ale evaluării, tipuri de evaluare (inițială, curentă, finală), conexiune și continuitate, metode/ tehnici de evaluare, metode complementare de evaluare.