Integrarea Europeană văzută în procesualitatea sa
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
579 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-28 09:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(4) (57)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1341)
SM ISO690:2012
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe. Integrarea Europeană văzută în procesualitatea sa. In: Administrarea Publică, 2018, nr. 3(99), pp. 91-100. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489

Integrarea Europeană văzută în procesualitatea sa

European Integration seen in its procesuality

CZU: 327(4)

Pag. 91-100

Bărbulescu Iordan Gheorghe
 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2018


Rezumat

Dezvoltarea Comunităților Europene, respectiv a Uniunii Europene, s-a realizat ca răspuns progresiv la problematica inclusă pe Agenda publică europeană a ultimilor 60 de ani. Aflată în căutarea unei identități proprii, CE/UE a trebuit să răspundă la o serie de întrebări fundamentale legate de dezvoltarea sa.  Articolul se adresează explicit profesioniștilor, dar și celor care doresc să cunoască această realitate economico-socială numită UE.  Autorul abordează problematica aleasă dintr-o perspectivă politică, utilizând pe larg instrumente specifice științelor juridice și economice. Semnatarul acestui articol înțelege dreptul comunitar ca fiind dreptul public european, iar politicile comune ale CE/UE ca fiind politici publice europene.

The development of the European Communities, and of the European Union respectively, has been achieved as a progressive response to the issues raised in the European Public Agenda of the last 60 years. Looking for an identity, the EC / EU had to answer a series of fundamental questions about its development.  The article is explicitly addressed to professionals, but also to those who want to know this economic and social reality called the EU.  The author addresses the issues chosen from a political perspective, using widely instruments specific to legal and economic sciences. The signatory of this article understands Community law as European public law, and the common policies of the EC / EU as being European public policies

Cuvinte-cheie
integrare europeană, Uniunea Europeană, idee europeană,

federalism european, Planul Marshall, Planul Schuman, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Integrarea Europeană văzută &icirc;n procesualitatea sa">
<meta name="citation_author" content="Bărbulescu Iordan Gheorghe">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/09/21">
<meta name="citation_journal_title" content="Administrarea Publică">
<meta name="citation_volume" content="99">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="91">
<meta name="citation_lastpage" content="100">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/91-100_1.pdf">