Sinteza unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza n-[4-(3-metil-5-sulfanil-4h-1,2,4-triazol-4-il)fenil]acetamidei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
229 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-31 22:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.792.2 (1)
Chimie organică (183)
SM ISO690:2012
RUSNAC, Roman; GARBUZ, Olga; BARBĂ, Nicanor; GULEA, Aurelian; BALAN, Greta; BRUDUNIUC, Olga. Sinteza unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza n-[4-(3-metil-5-sulfanil-4h-1,2,4-triazol-4-il)fenil]acetamidei. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 1(111), pp. 133-143. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Sinteza unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza n-[4-(3-metil-5-sulfanil-4h-1,2,4-triazol-4-il)fenil]acetamidei

Ynthesis of derivatives of 1,2,4-triazol based on n-[4-(3-methyl-5-sulfanyl-4h-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl]acetamide


CZU: 547.792.2
Pag. 133-143

Rusnac Roman1, Garbuz Olga1, Barbă Nicanor1, Gulea Aurelian1, Balan Greta2, Bruduniuc Olga3
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2018


Rezumat

În articol sunt descrise metodele de sinteză a 8 compuși organici din seria 1,2,4-triazol-3-tiolilor, dintre care 7 compuși sunt noi, a căror structură a fost confirmată prin sinteză și cu ajutorul metodelor spectrale: 1H-RMN, 13C-RMN și IR (FTIR). Compușii (2) și (3) au fost investigați cu ajutorul difracției razelor X pe monocristal. Unii compuși obținuți au demonstrat proprietăți antiproliferative moderate: inhibă creșterea celulelor de HEp-2 și BxPC-3. Activitate antifungică au demonstrat compușii (2) și (7), cu o valoare a CMI de 0,125 μg/mL. Proprietățile antioxidative au fost studiate cu ajutorul metodei ABTS și DPPH; astfel, cel mai bun atioxidant s-a dovedit a fi 2-[(2- hidroxifenil)metiliden]-N-[4-(3-metil-5-sulfanil-4H-1,2,4-triazol-4-il)fenil]hidrazin-1-carbotioamida (7)..  

The article describes the synthesis methods of 8 organic compounds from the 1,2,4-triazole-3-thiol series, of which 7 compounds are new. The structure of compounds was confirmed by spectral methods: 1H-NMR, 13C -RMN and IR (FTIR). The triazoles (2) and (3) were investigated by X-ray diffraction on monocrystal. Some compounds have demonstrated moderate antiproliferative properties, in growth of HEp-2 and BxPC-3 cells. Antifungal activity is characteristic far compounds (2) and (7) with a MIC of 0.125 μg/mL. Antioxidative properties were studied using the ABTS and DPPH method where the best one was found to be 2-[(2-hydroxyphenyl)methylidene]-N-[4-(3-methyl-5- sulfanyl-4-triazol-4-yl)phenyl]hydrazine-1-carbothioamide (7).

Cuvinte-cheie
1, 2, anticancer,

4-triazol, antioxidativ, N-fenil-acetamidă.,

tiosemicarbazone