Substanţele biologic active ca factori sanogeni ai organismelor VII
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
150 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-07 13:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.88:57.08:616.1 (1)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (184)
Tehnici biologice, echipament şi metode experimentale în general (37)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (456)
SM ISO690:2012
CRIVOI, Aurelia; BACALOV, Iurie; CHIRIŢA, Elena; PARA, Iulian; COJOCARI, Lidia; POZDNEACOVA, Ilona; DRUŢA, Adriana; ILIEŞ, Ana; COJOCARI, Ana; CIOCÎRLAN, Victor. Substanţele biologic active ca factori sanogeni ai organismelor VII. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 1(111), pp. 3-13. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Substanţele biologic active ca factori sanogeni ai organismelor VII

The biological active substances as sanogenic factors for living organisms


CZU: 633.88:57.08:616.1
Pag. 3-13

Crivoi Aurelia1, Bacalov Iurie1, Chiriţa Elena1, Para Iulian1, Cojocari Lidia2, Pozdneacova Ilona1, Druţa Adriana1, Ilieş Ana1, Cojocari Ana1, Ciocîrlan Victor1
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 29 septembrie 2018


Rezumat

Lucrarea de faţă reflectă necesitatea utilizării resurselor naturale existente şi implementarea în practică a produselor autohtone în profilaxia bolilor metabolice. S-a pus accentul pe obţinerea şi studiul substanţelor biologic active din materia primă de origine vegetală şi animală (entomologică) asupra stării funcţionale a unor glande endocrine. Au fost cercetate diverse preparate cu acţiune antidiabetică în dereglările de metabolism.

This article reflects the huge need for the available natural resources usage and the practice implementation of the inland products in the metabolic diseases prevention. The accent was placed on the accession and the study of biological active substances contained in the raw material that have vegetal and animal origins (entomological) on the functional conditions of some endocrine glands. In this way, various extracts with an antidiabetical action in the metabolic disorders, have been investigated.

Cuvinte-cheie
substanţe biologic active, plante medicinale, tinctură de propolis, profilaxie,

dereglări de metabolism.