Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor în rețelele electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
305 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-07 11:25
SM ISO690:2012
VIERU, Dmitrii. Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor în rețelele electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 6, Vol.1, 15 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017, pp. 93-98.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1, 2017
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VI, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2017

Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor în rețelele electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova


Pag. 93-98

Vieru Dmitrii
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 19 septembrie 2018


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-65932</doi_batch_id>
<timestamp>1623829943</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor &icirc;n rețelele electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Dmitrii</given_name>
<surname>Vieru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>93</first_page>
<last_page>98</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>