Mixtinvazii cu ectoparaziţi la fazani şi impactul lor asupra indicilor productivi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
565 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-20 12:59
SM ISO690:2012
ZAMORNEA, Maria; ERHAN, Dumitru; RUSU, Ştefan; SAVIN, Anatolie; CHIHAI, Oleg; BOTNARU, Nicolai; GOLOGAN, Ion; COADĂ, Viorica; ŢÎGANAȘ, Ana; DUMBRĂVEANU, Dorin. Mixtinvazii cu ectoparaziţi la fazani şi impactul lor asupra indicilor productivi. In: Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects. 13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2017, pp. 229-233. ISBN 978-9975-66-590-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects 2017
Simpozionul "Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects"
Chișinău, Moldova, 13 octombrie 2017

Mixtinvazii cu ectoparaziţi la fazani şi impactul lor asupra indicilor productivi

DOI: https://doi.org/10.53937/9789975665902.48

Pag. 229-233

Zamornea Maria1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Savin Anatolie1, Chihai Oleg1, Botnaru Nicolai2, Gologan Ion1, Coadă Viorica3, Ţîganaș Ana3, Dumbrăveanu Dorin1
 
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 17 septembrie 2018


Rezumat

In the paper the parasitological researches regarding the extensivity of infestation with ectoparasites in common pheasant are presented and the testing of efficiency of naturist preparation Ectogalimol. As result it was established an extensivity of invasion with malophagous (Cuclotogaster cinereus, Lipeurus maculosus, Goniodes colchici Eomenacanthus stramineus, Goniocotes gallinae, Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis, Menopon gallinae) in 90,0% of the cases, fleas (Ceratophylus gallinae, C. hirundinis) in 26,0% of cases and with gamasid-acarians (Dermanyssus gallinae, D. hirundinis) in 59,0% of cases. The results of the study prove the efficiency of the tested naturist preparation Ectogalimol in concentration of 3,0%.The infestation with ectoparazites ( malophagous, fleas, gamasid-acarians) results a reduction of body mass by 228 g compared to the pheasans in the treated group.

Cuvinte-cheie
Phasianus colchicus, ectoparasites, extensivity of invasion, Ectogalimol, body