Influenţa unui remediu autohton asupra sistemului tripsină-antitripsină la iepuroaice in diverse stări fiziologice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
85 0
SM ISO690:2012
MACARI, Vasile; MAŢENCU, Dumitru; RUDIC, Valeriu; GUDUMAC, Valentin; PUTIN, Victor; DIDORUC, Sergiu; ROTARU, Ana. Influenţa unui remediu autohton asupra sistemului tripsină-antitripsină la iepuroaice in diverse stări fiziologice. In: Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects. 13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2017, pp. 181-182. ISBN 978-9975-66-590-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects 2017
Simpozionul "Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects"
Chișinău, Moldova, 13 octombrie 2017

Influenţa unui remediu autohton asupra sistemului tripsină-antitripsină la iepuroaice in diverse stări fiziologice


Pag. 181-182

Macari Vasile1, Maţencu Dumitru1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin2, Putin Victor1, Didoruc Sergiu1, Rotaru Ana1
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2018