Realizări clujene in parazitologia veterinară și colaborări cu Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
140 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-27 20:30
SM ISO690:2012
COZMA, Vasile; SUTEU, Eronim. Realizări clujene in parazitologia veterinară și colaborări cu Republica Moldova. In: Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects. 13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2017, pp. 34-35. ISBN 978-9975-66-590-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects 2017
Simpozionul "Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects"
Chișinău, Moldova, 13 octombrie 2017

Realizări clujene in parazitologia veterinară și colaborări cu Republica Moldova


Pag. 34-35

Cozma Vasile, Suteu Eronim
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2018


Rezumat

The progress in Romanian parasitological research was worldwide first highlighted by the discovery of Babesia species and pathological aspects (scientist V. Babeş, professors C. Starcovici, C. Motaş and Al. Ciucă), the studies focused on equine trypanosomiasis (Al. Ciucă, P.Riegler, C. Motaş and A. Locusteanu) and by studies upon helminthiases in pisces fauna (I.Ciurea). In 1962, with the foundation of Veterinary Medicine Faculty at the Agronomic Institute in Cluj, new opportunities were created in the field of animal parasitological diseases research. The first studies were conducted by Nicolae Vartic (born in Basarabia) and Eronim Șuteu, who brought their approach to major parasitosis in animals and were focused on establishing diagnostic methods, antiparasitic therapeutic and prophylactic action. Nicolae Vartic and collegues tested the value of complement fixation test (CFT) in hydatidosis and fasciolosis; they reported the presence of positive serological reactions in sheeps with babesiosis, regarding Leptospira; they established the implication of Eimeria species in the development of encephalomalacia in chickens. In more recent studies, Eronim Şuteu and Vasile Cozma, contributed in deepened studies upon diagnostic methods and pathology of Giardia and Cryptosporidium infection in different animal species; they determined ultramicroscopic modifications in globidian abomasitis in sheep, in muscular sarcocystosis and experimental infection with Eimeria spp. in lambs; they discovered the biological cycle of Hammondia heydorni in dogs through consumption of goat meat and they succeeded infecting cats with Hammondia hammondi through consumption of organs (brain) and muscle from goats; they infected cats with Cystoisospora felis and dogs with Isospora bigemina, identical with H. heydorni, through goat meat and organs; they first reported worldwide an experiment regarding the anti-trichophytic actions of benzimidazole derivates in calves and they managed to develop an original product - Femicozin- with high efficacy in trichophytosis. Through the history of 55 years of Veterinary Medicine Faculty from Cluj-Napoca, there were numerous important collaborations with the Parasitology School of academician Alexei Spassky (honorary member of Parasitology Association of Romania), from the Academy of Sciences of Moldova, Institute of Zoology and also, International symposium, 13 October 2017 35 with Parasitology School of academician Eugen Zgardan (distinguished with the medal “Pentru progresul medicinei veterinare romaneşti”), from State Agrarian University of Moldova.  

Progresele in cercetarea parazitologică romanească, la inceputuri, s-au impus pe plan mondial prin: descoperirea babesiilor şi a aspectelor de patogenitate (savantul V. Babeş, profesorii C. Starcovici, C. Motaş şi Al. Ciucă); in studiul tripanosomozei la cabaline (Al. Ciucă, P.Riegler, C. Motaş şi A. Locusteanu); in studiul helmintozelor – la fauna piscicolă (I. Ciurea). La Cluj, prin infiinţarea, in 1962, a Facultăţii de Medicină Veterinară in cadrul Institutului Agronomic, s-au creat disponibilităţi noi in cercetarea parazitozelor la animale. Primele lucrări au fost realizate de Nicolae Vartic (născut in Basarabia, satul Dereneu, raionul Călărași) şi Eronim Şuteu, care au abordat cercetări asupra parazitozelor majore la animale şi au vizat mijloace de diagnostic, terapie antiparazitară şi măsuri de combatere. Nicolae Vartic şi colaboratorii au testat valoarea RFC in hidatidoză şi in fascioloză, au semnalat prezenţa seroreacţiilor positive la ovine cu babesieloză, faţă de Leptospira, au stabilit implicaţiile speciilor de Eimeria in evoluţia encefalomalaciei puilor. Prin cercetări mai recente, Eronim Şuteu şi Vasile Cozma au aprofundat studiile privind metodele de diagnostic; patogenitatea in giardioză şi criptosporidioza la diverse specii de animale; au stabilit modificările ultramicroscopice in abomasita globidiană la ovine; in sarcocistoza musculară şi in eimerioza experimentală la miei; au descoperit biociclul la Hammondia heydorni la caine, prin consum de carne de capră și au transmis la pisică Hammondia hammondi, prin consum de organe (creier) şi musculatură de la capre; au reuşit transmiterea – prin carne şi organe de capră – Cystoisospora felis la pisică şi Isospora bigemina la caine, identică cu H. heydorni; au experimentat, in premieră mondială, acţiunea antitricofitică a derivaţilor benzimidazoli, la viţei şi au realizat un produs original – Femicozin – cu eficacitate ridicată in tricofiţie. In istoria de 55 de ani a Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj Napoca au existat importante colaborări cu Şcoala parazitologică a academicianului Alexei Spassky (membru de Onoare al Asociaţei parazitologilor din Romania), din cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei şi Şcoala parazitologică a academicianului Eugen Zgardan (distins cu medalia „Pentru progresul medicinei veterinare romaneşti”), din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Realizări clujene in parazitologia veterinară și colaborări cu Republica Moldova</p>">
<meta name="citation_author" content="Cozma, Vasile">
<meta name="citation_author" content="Suteu, Eronim">
<meta name="citation_publication_date" content="2017">
<meta name="citation_collection_title" content="Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects">
<meta name="citation_firstpage" content="34">
<meta name="citation_lastpage" content="35">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/34-35_2.pdf">