Strong stability measures for multicriteria quadratic integer programming problem offinding extremum solutions
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
179 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-30 20:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.718+519.8 (1)
Cibernetică matematică (72)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (104)
SM ISO690:2012
EMELICHEV, Vladimir; NIKULIN, Yury. Strong stability measures for multicriteria quadratic integer programming problem offinding extremum solutions. In: Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 2(77), pp. 115-125. ISSN 1561-4042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Computer Science Journal of Moldova
Numărul 2(77) / 2018 / ISSN 1561-4042

Strong stability measures for multicriteria quadratic integer programming problem of
finding extremum solutions


CZU: 519.718+519.8
Pag. 115-125

Emelichev Vladimir1, Nikulin Yury2
 
1 Belarusian State University,
2 University of Turku
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2018


Rezumat

We consider a wide class of quadratic optimization problems with integer and Boolean variables. In this paper, the lower and upper bounds on the strong stability radius of the set of extremum solutions are obtained in the situation where solution space and criterion space are endowed with various H¨older’s norms

Cuvinte-cheie
Multicriteria problem, extremum solutions, strong stability radius, H¨older’s norms.