Scuza rituală în limba română
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
369 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-08 18:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1 (1319)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1232)
SM ISO690:2012
CEBOTAROŞ, Viorica. Scuza rituală în limba română. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Ediția 9, 14 mai 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, pp. 92-97.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9, 2017
Colocviul "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Ediția 9, Chișinău, Moldova, 14 mai 2015

Scuza rituală în limba română

CZU: 811.135.1

Pag. 92-97

Cebotaroş Viorica
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018