Mitul danaidelor în poezia epică populară
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
552 77
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-21 05:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-144(478).09 (3)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1514)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Tatiana. Mitul danaidelor în poezia epică populară. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Ediția 9, 14 mai 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, pp. 81-85.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9, 2017
Colocviul "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Ediția 9, Chișinău, Moldova, 14 mai 2015

Mitul danaidelor în poezia epică populară


CZU: 821.135.1-144(478).09
Pag. 81-85

Butnaru Tatiana
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018


Rezumat

În articolul de față și-a găsit expresie o realitate etnologică specifică subordonată unor arhetipuri mitice fundamentale din spiritualitatea autohtonă. Metafora fîntînii prezentă în textele epice despre jertfa zidirii este preluată și în unele versiuni din ciclul baladesc despre fiica rău măritată, găsindu-și concretizare în „mitul caznei danaidelor“, care au fost osîndite de zei fiindcă au fugit de căsătorie. imaginile analizate înfățișează prezența complexului danaidic într-un context etnologic specific, unde textele și versiunile aflate în circulație capătă o evidentă semnificație etică, aprofundează noi dimensiuni ale spiritului popular.

Cuvinte-cheie
narațiune epică, versiune baladescă, situație arhitipală, complexul danaidic, elemente mitico-folclorice, perspectivă ontologică, semnificație estetică