Un text puțin cunoscut al „Sindipei”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
783 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-19 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.09'01 (3)
Critică literară. Studii literare (214)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Un text puțin cunoscut al „Sindipei”. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european, Ed. Ediţia a X-a, 20 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, Ediția 10, pp. 176-184.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10, 2017
Conferința "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Ediţia a X-a, Chișinău, Moldova, 20 octombrie 2016

Un text puțin cunoscut al „Sindipei”

CZU: 82.09'01

Pag. 176-184

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018


Rezumat

Articolul examinează aspecte filologice ale unei copii manuscrise a romanului popular Sindipa. Manuscrisul românesc, păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei sub cota 824 (fondul Grigorovici) și datat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, este intitulat Sandipa, adică poveste lui Chir-Împărat și a fost copiat de Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi. Colaționarea manuscrisului moscovit cu alte 9 copii bucureștene ale romanului evidențiază faptul că versiunile românești cercetate – toate provenite dintr-un singur prototip – înregistrează evidente similitudini, iar deosebirile nesemnificative dintre texte se datorează copiștilor, care au intervenit cu diverse soluții de traducere și adaptări particulare.

Cuvinte-cheie
copie, copist, datare, filă, filiaţie, localizare, manuscris

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Un text puțin cunoscut al &bdquo;Sindipei&rdquo;">
<meta name="citation_author" content="Verebceanu Galaction">
<meta name="citation_publication_date" content="2017">
<meta name="citation_collection_title" content="Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 10">
<meta name="citation_firstpage" content="176">
<meta name="citation_lastpage" content="184">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/176-184.pdf">