Un text puțin cunoscut al „Sindipei”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
782 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-19 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.09'01 (3)
Critică literară. Studii literare (214)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Un text puțin cunoscut al „Sindipei”. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european, Ed. Ediţia a X-a, 20 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, Ediția 10, pp. 176-184.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10, 2017
Conferința "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Ediţia a X-a, Chișinău, Moldova, 20 octombrie 2016

Un text puțin cunoscut al „Sindipei”

CZU: 82.09'01

Pag. 176-184

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018


Rezumat

Articolul examinează aspecte filologice ale unei copii manuscrise a romanului popular Sindipa. Manuscrisul românesc, păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei sub cota 824 (fondul Grigorovici) și datat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, este intitulat Sandipa, adică poveste lui Chir-Împărat și a fost copiat de Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi. Colaționarea manuscrisului moscovit cu alte 9 copii bucureștene ale romanului evidențiază faptul că versiunile românești cercetate – toate provenite dintr-un singur prototip – înregistrează evidente similitudini, iar deosebirile nesemnificative dintre texte se datorează copiștilor, care au intervenit cu diverse soluții de traducere și adaptări particulare.

Cuvinte-cheie
copie, copist, datare, filă, filiaţie, localizare, manuscris

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-65544</doi_batch_id>
<timestamp>1716173964</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Un text puțin cunoscut al &bdquo;Sindipei&rdquo;</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Galaction</given_name>
<surname>Verebceanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>176</first_page>
<last_page>184</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>