Metoda polistadială de identificare a claselor de cuvinte (a „părţilor de vorbire”)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
433 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-07 18:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'367.6 (8)
Lingvistică. Limbi (3719)
SM ISO690:2012
GABINSCHI, Marc. Metoda polistadială de identificare a claselor de cuvinte (a „părţilor de vorbire”). In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Ediția 10, 20 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, pp. 68-74.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10, 2017
Conferința "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Ediţia a X-a, Chișinău, Moldova, 20 octombrie 2016

Metoda polistadială de identificare a claselor de cuvinte (a „părţilor de vorbire”)

CZU: 81'367.6

Pag. 68-74

Gabinschi Marc
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018