Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
612 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-20 19:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
595.7(478-21) (2)
Articulata (298)
SM ISO690:2012
, , COADĂ, Viorica, , , , , CHIRIAC, Eugenia, IURCU-STRĂISTARU, Elena. Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 145-154. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău

Study of entomofauna diversity in some sectors from Chisinau city

CZU: 595.7(478-21)

Pag. 145-154

1, Coadă Viorica1, 2, 1, Chiriac Eugenia1, Iurcu-Străistaru Elena1, 1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

În perioada 2016-2017 au fost efectuate cercetări faunistice asupra insectelor din două sectoare ale municipiului Chişinău (bariera Sculeni cu parcul „La izvor” şi parcul „Râșcani” cu teritoriul din preajmă). În rezultatul cercetărilor au fost înregistrate 167 de specii de insecte ce aparţin clasei Insecta, încadrate în 11 ordine, 58 familii şi 122 genuri. Pentru sectoarele studiate au fost semnalate două specii de insecte rare conform clasificării CRM (2015) (Cartea Roșie a Moldovei): Lucanus cervus L. - specie vulnerabilă (VU) şi Zerynthia polyxena - specie vulnerabilă (VU).

During the period 2016-2017 faunistic researches were carried out on insects in two sectors of Chisinau municipality (the Sculeni barrier with the „La izvor” park, the „Riscani” park and the surrounding area). As a result of the research 167 insect species belonging to the Insecta class were recorded, ranked in 11 orders, 58 families and 122 genera. Two species of rare insects according to the RBM (Red Book of Moldova) classification (2015) were reported in the studied sectors: Lucanus cervus L. - vulnerable species (VU) and Zerynthia polyxena - vulnerable species (VU).

Cuvinte-cheie
zoofag, coprofag, necrofag, specii rare.