Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
673 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-24 07:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54 (4356)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (1885)
SM ISO690:2012
ROTARU, Mihaela, COCU, Maria. Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 136-144. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei

Synthesis and study of ligands and oxovanadiumIV) coordination compound based on isonicotinic acid hydrazide and s-methylthiosemicarbazide

CZU: 54

Pag. 136-144

Rotaru Mihaela1, Cocu Maria2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

Au fost sintetizați doi liganzi: izonicotinoilhidrazona 1-fenil-1,3-butandionei (L1) și S-metiltiosemicarbazona o-vanilinei (L2) și un compus coordinativ al oxovanadiului IV [VOL1 (OCH3)]2 și investigați cu spectroscopia RMN 1H și 13C RMN, spectrometria de masă EI și difracția cu raze X.

Two ligands: 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoyl hydrazone (L1) and o-vanilline S-methylisothiosemicarbazone (L2) and one coordination complex of oxovanadium(IV) [VOL1(OCH3)]2 were synthesized and characterized by IR, 1H NMR, and 13C NMR spectroscopy, EI mass spectrometry and X-ray diffraction.

Cuvinte-cheie
baze Schiff, compuși cooordinativi ai vanadilului, S-metiltiosemicarbazida, hidrazida acidului izonicotinic.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) &icirc;n baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei">
<meta name="citation_author" content="Rotaru Mihaela">
<meta name="citation_author" content="Cocu Maria">
<meta name="citation_publication_date" content="2017/12/31">
<meta name="citation_journal_title" content="Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)">
<meta name="citation_volume" content="3">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="136">
<meta name="citation_lastpage" content="144">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/136-144.pdf">