Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
675 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-24 07:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54 (4356)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (1885)
SM ISO690:2012
ROTARU, Mihaela, COCU, Maria. Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 136-144. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei

Synthesis and study of ligands and oxovanadiumIV) coordination compound based on isonicotinic acid hydrazide and s-methylthiosemicarbazide

CZU: 54

Pag. 136-144

Rotaru Mihaela1, Cocu Maria2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

Au fost sintetizați doi liganzi: izonicotinoilhidrazona 1-fenil-1,3-butandionei (L1) și S-metiltiosemicarbazona o-vanilinei (L2) și un compus coordinativ al oxovanadiului IV [VOL1 (OCH3)]2 și investigați cu spectroscopia RMN 1H și 13C RMN, spectrometria de masă EI și difracția cu raze X.

Two ligands: 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoyl hydrazone (L1) and o-vanilline S-methylisothiosemicarbazone (L2) and one coordination complex of oxovanadium(IV) [VOL1(OCH3)]2 were synthesized and characterized by IR, 1H NMR, and 13C NMR spectroscopy, EI mass spectrometry and X-ray diffraction.

Cuvinte-cheie
baze Schiff, compuși cooordinativi ai vanadilului, S-metiltiosemicarbazida, hidrazida acidului izonicotinic.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Rotaru, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cocu, M.A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Chimie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) &icirc;n baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2537-6284</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>baze Schiff</subject>
<subject>compuși cooordinativi ai vanadilului</subject>
<subject>S-metiltiosemicarbazida</subject>
<subject>hidrazida
acidului izonicotinic.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>54</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017-12-31</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Au fost sintetizați doi liganzi: izonicotinoilhidrazona 1-fenil-1,3-butandionei (L1) și S-metiltiosemicarbazona <em>o</em>-vanilinei (L2) și un compus coordinativ al oxovanadiului IV [VOL1 (OCH3)]2 și investigați cu spectroscopia RMN 1H și 13C RMN, spectrometria de masă EI și difracția cu raze X.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Two ligands: 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoyl hydrazone (L1) and <em>o</em>-vanilline <em>S</em>-methylisothiosemicarbazone (L2) and one coordination complex of oxovanadium(IV) [VOL1(OCH3)]2 were synthesized and characterized by IR, 1H NMR, and 13C NMR spectroscopy, EI mass spectrometry and X-ray diffraction.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>