Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
671 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-24 07:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
54 (4356)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (1885)
SM ISO690:2012
ROTARU, Mihaela, COCU, Maria. Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 136-144. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei

Synthesis and study of ligands and oxovanadiumIV) coordination compound based on isonicotinic acid hydrazide and s-methylthiosemicarbazide

CZU: 54

Pag. 136-144

Rotaru Mihaela1, Cocu Maria2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

Au fost sintetizați doi liganzi: izonicotinoilhidrazona 1-fenil-1,3-butandionei (L1) și S-metiltiosemicarbazona o-vanilinei (L2) și un compus coordinativ al oxovanadiului IV [VOL1 (OCH3)]2 și investigați cu spectroscopia RMN 1H și 13C RMN, spectrometria de masă EI și difracția cu raze X.

Two ligands: 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoyl hydrazone (L1) and o-vanilline S-methylisothiosemicarbazone (L2) and one coordination complex of oxovanadium(IV) [VOL1(OCH3)]2 were synthesized and characterized by IR, 1H NMR, and 13C NMR spectroscopy, EI mass spectrometry and X-ray diffraction.

Cuvinte-cheie
baze Schiff, compuși cooordinativi ai vanadilului, S-metiltiosemicarbazida, hidrazida acidului izonicotinic.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-65474</doi_batch_id>
<timestamp>1696171444</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)</full_title>
<issn media_type='print'>25376284</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>1(3)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) &icirc;n baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihaela</given_name>
<surname>Rotaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Cocu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>136</first_page>
<last_page>144</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>