Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
81 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-29 17:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.05:338(478) (1)
Știința mediului înconjurător (211)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1133)
SM ISO690:2012
CALMUŢCHI, Lidia; MELENTIEV, Eugenia. Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte). 2017, nr. 1(3), pp. 52-59. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284

Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile

Education and research - factors in the implementation of the sustainable development process


CZU: 504.05:338(478)
Pag. 52-59

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

Una dintre cele mai importante probleme ale omenirii este protecţia sistemelor agraroecologice de impactul tehnico-ştiinţific, de intensificare şi protecţie chimică a gospodăriilor agricole, protecţia mediului ambiant de poluare chimică care conduce la acumularea în produsele vegetale a substanţelor nocive, în special a nitraţilor. Este cunoscut că nitraţii în cantităţi excesive pot produce dereglări funcţionale în organismul uman. În rezultatul organizării şi realizării proiectului de cercetare cu tema „Nitraţii şi nitriţii în produsele alimentare de origine vegetală” a fost efectuată cercetarea comparativă a nitraţilor şi nitriţilor în produsele alimentare, cât şi tehnologiile culinare care favorizează diminuare a lor.

One of the most important problems of mankind is the protection of agrarian ecological systems from the negative impact of scientific and technical progress of intensification and chemical protection of agriculture, chemical pollution of the environment, which causes the accumulation of various toxic substances, especially nitrites in plant products. It is known that the intake of nitrates in large quantities can cause various disturbances in the functional state of the organism. As a result of the organization and carrying out of the research project on the topic: «Nitrates and nitrites in plant foods» a comparative analysis of nitrates and nitrites in food products was conducted, and culinary technologies were also developed to reduce their content. Development and implementation of innovative methods in the field of environmental education is essential for promoting sustainable development.

Cuvinte-cheie
educaţie, dezvoltare durabilă, protecţia mediului, nitraţi, diminuare, proiect de cercetare.