Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
975 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-17 19:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
581.9(498) (2)
Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor (125)
SM ISO690:2012
GRATI, Vasile, NEDBALIUC, Boris, NEDBALIUC, Rodica, CHIRIAC, Eugenia. Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 18-26. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei

Plant diversity of biological resort „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ Rromânia) and its surroundings. 

CZU: 581.9(498)

Pag. 18-26

Grati Vasile, Nedbaliuc Boris, Nedbaliuc Rodica, Chiriac Eugenia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

În articol este descrisă succint istoria Staţiunii Biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România), poziţia geografică şi semnificaţia ei ca centru didactic şi ştiinţific în pregătirea cadrelor de înaltă calificare la biologie. Staţiunea şi împrejurimile ei produc, de la prima vizită, o impresie uimitoare în ceea ce privește relieful şi diversitatea vegetală. Este prezentată caracteristica scurtă a circa 40 de specii de plante ierboase răspândite sau, din contra, rare, care vegetează, înfloresc, fructifică în luna iunie şi, pe lângă importanța teoretică deosebită, mai au și o anumită însemnătate practică.

It’s given a short history of the biological resort „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (Romania), geographical position and its significance as didactic and scientific centre in the training of highly qualified biology staff. First visits to the resort and its surroundings make an amazing impression about topography and vegetation diversity. There is a short feature about 40 broad leaved herbaceous species or rarely, encountered, which is growing in June, blooming, fructifying and have some practical significance.

Cuvinte-cheie
plantă perenă, xeromezofit, geofită, cosmopolit, silvostepă, meliferă, adventivă, stoloniferă.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-65458</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-12-31</cfResPublDate>
<cfVol>3</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>18</cfStartPage>
<cfISSN>2537-6284</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/65458</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice &bdquo;Petre Jitariu&rdquo; Potoci-Neamţ (Rom&acirc;nia) şi &icirc;mprejurimile ei</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>plantă perenă; xeromezofit; geofită; cosmopolit; silvostepă; meliferă; adventivă; stoloniferă.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n articol este descrisă succint istoria Staţiunii Biologice &bdquo;Petre Jitariu&rdquo; Potoci-Neamţ (Rom&acirc;nia), poziţia geografică şi semnificaţia ei ca centru didactic şi ştiinţific &icirc;n pregătirea cadrelor de &icirc;naltă calificare la biologie. Staţiunea şi &icirc;mprejurimile ei produc, de la prima vizită, o impresie uimitoare &icirc;n ceea ce privește relieful şi diversitatea vegetală. Este prezentată caracteristica scurtă a circa 40 de specii de plante ierboase răsp&acirc;ndite sau, din contra, rare, care vegetează, &icirc;nfloresc, fructifică &icirc;n luna iunie şi, pe l&acirc;ngă importanța teoretică deosebită, mai au și o anumită &icirc;nsemnătate practică.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>It&rsquo;s given a short history of the biological resort &bdquo;Petre Jitariu&rdquo; Potoci-Neamţ (Romania), geographical position and its significance as didactic and scientific centre in the training of highly qualified biology staff. First visits to the resort and its surroundings make an amazing impression about topography and vegetation diversity. There is a short feature about 40 broad leaved herbaceous species or rarely, encountered, which is growing in June, blooming, fructifying and have some practical significance.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13823</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-804</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-28176</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-4969</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13823</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13823-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Grati</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vasile</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-804</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-804-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Nedbaliuc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Boris</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-28176</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-28176-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Nedbaliuc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Rodica</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-4969</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-4969-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chiriac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Eugenia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>