О концепции модернизации в современном политическом дискурсе
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
132 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-24 19:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323(470) (5)
Afaceri interne. Politică internă (337)
SM ISO690:2012
СТЕРКУЛ, Наталья. О концепции модернизации в современном политическом дискурсе. In: Moldoscopie. 2018, nr. 2(81), pp. 193-206. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566

О концепции модернизации в современном политическом дискурсе

On the concept of modernization in contemporary political discourse


CZU: 323(470)
Pag. 193-206

Стеркул Наталья
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 3 septembrie 2018


Rezumat

In article is examined the role and place of modernization theory in con-temporary political discourse. Modernization is a socio-philosophical category, which is characterized as a structural organization of society. Modernization and development are closely interrelated. Is examines the theories and views of such famous western scientists as N.Smelser, G.Spenser, S.Huntington, S.Eisenstadt, E.Gellner. The Russian researches – Cozhemiakin, Gavrov, Linnik = analyze the risks of modernization processes. The democratic reforms, difficulties of transition period and radical transformation in the countries became the subject of discussions in post-soviet state in the framework of modernization theory. Political development established the theoretical link between the level of countries development. Modernization can be distinguished from political development. The author is paid attention to the contours and dynamics of political modernization in contemporary world. The main directions of the political modernization processes are: the changes of the political system, stabilization of political relations, institutional adaptation to the current realities and mod-ern challenges, sustainable economic growth and democracy. Political modernization becomes one of the most effective ways for the development of society and the state

În prezentul articol este examinat rolul și locul teoriei modernizării în activitatea politică contemporană. Modernizarea este o concepție socio-filosofică, caracterizată ca o organizare structurală a societății. Modernizarea și dezvoltarea sunt într-o strânsă conexiune. Autorul examinează teoriile și punctele de vedere ale cercetătorilor occidentali precum N.Smelser, G.Spenser, S.Hun-tington, S.Eisenstadt, E.Gellner. De asemenea, sunt prezentate visiunile cercetărilor ruși printer care Cozhemiakin, Gavrov, Linnik ce analizează riscurile proceselor de modernizare. Reformele democratice, dificultățile perioadei de tranziție și transformarea radicală a statelor a devenit subiectul discuțiilor în spațiul post-sovietic în cadrul teoriei modernizării Dezvoltarea politică a stabilit legătura teoretică dintre nivelul de dezvoltare a țărilor. Modernizarea poate fi deosebită de dezvoltarea politică. Autorul acordă atenție caracteristicilorși dinamicii modernizării politice în lumea contemporană. Principalele direcții ale proceselor de modernizare politică sunt: schimbările sistemului politic, stabilizarea relațiilor politice, adaptarea instituțională la realitățile actuale și provocările moderne, creșterea economică durabilă și democrația. Modernizarea politică devine una dintre cele mai eficiente modalități de dezvoltare a societății și a statului.