Sisteme diferenţiale cubice cu focar slab şi cu o dreaptă invariantă reală de multiplicitate algebrică maximală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
184 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-29 09:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.925 (14)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (119)
SM ISO690:2012
ŞUBĂ, Alexandru; TURUTA (PODERIOGHIN), Silvia. Sisteme diferenţiale cubice cu focar slab şi cu o dreaptă invariantă reală de multiplicitate algebrică maximală. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), pp. 119-130. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284

Sisteme diferenţiale cubice cu focar slab şi cu o dreaptă invariantă reală de multiplicitate algebrică maximală


CZU: 517.925
Pag. 119-130

Şubă Alexandru1, Turuta (Poderioghin) Silvia2
 
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2018


Rezumat

În lucrarea de faţă se arată că în mulţimea sistemelor cubice de ecuaţii diferenţiale cu focar slab multiplicitatea algebrică maximală a unei drepte invariante afine şi reale este egală cu patru. Astfel de clase de sisteme sunt trei. Pentru fiecare dintre aceste clase este rezolvată problema centrului.

In this article, we show that in the set of all cubic systems of differential equations with a weak focus the maximal algebraic multiplicity of an invariant affine and real straight line is four. There are three classes of these systems. For each of these classes the problem of center is solved.

Cuvinte-cheie
sistem diferențial cubic, dreaptă invariantă, multiplicitate algebrică, problema centrului.