Cercetarea experimentală a fenomenelor galvanomagnetice în aliajele GaSb + Fe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
152 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-09 13:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
538.911+621.315.5 (1)
Fizica materiei condensate. Fizica solidului (200)
Electrotehnică (634)
SM ISO690:2012
KOROLEVSKI, Boris; GUŢULEAC, Leonid; POSTOLACHI, Igor; UNTILĂ, Pantelei. Cercetarea experimentală a fenomenelor galvanomagnetice în aliajele GaSb + Fe. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), pp. 98-104. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284

Cercetarea experimentală a fenomenelor galvanomagnetice în aliajele GaSb + Fe


CZU: 538.911+621.315.5
Pag. 98-104

Korolevski Boris, Guţuleac Leonid, Postolachi Igor, Untilă Pantelei
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2018


Rezumat

Au fost obținute aliaje de GaSb cu Fe  în diferite proporții. Au fost cercetate experimental fenomenele galvanomagnetice în aceste materiale în intervalul de temperaturi  77 ÷ 300 K. Sunt prezentate dependențele de temperatură pentru coeficientul Hall, conductivitatea electrică, concentrația și mobilitatea purtătorilor.

GaSb alloys doped with Fe in various proportions are obtained. Galvanomagnetic phenomena occurring in these materials at 77 ÷ 300 K are investigated experimentally. The temperature dependencies for the Hall coefficient, electrical conductivity, carrier mobility and concentration are presented.

Cuvinte-cheie
semiconductoare, antimoniul de galiu, efectul Hall, conductivitate electrică, concentrația și mobilitatea purtătorilor