Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
627 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-13 23:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
539.21+621.382 (1)
Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare (203)
Electrotehnică (1080)
SM ISO690:2012
ARAMĂ, Efim, GHEORGHIŢĂ, Eugen, MIHĂLACHE, Alexei, PALACHI, Leonid, CARAMAN, Mihail, MELINTE, Victoria. Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2016, nr. 2(2), pp. 17-19. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier

CZU: 539.21+621.382

Pag. 17-19

Aramă Efim1, Gheorghiţă Eugen2, Mihălache Alexei2, Palachi Leonid3, Caraman Mihail4, Melinte Victoria2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 august 2018


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Aramă, E.D.</dc:creator>
<dc:creator>Gheorghiţă, E.I.</dc:creator>
<dc:creator>Mihălache, A.</dc:creator>
<dc:creator>Palachi, L.</dc:creator>
<dc:creator>Caraman, M.I.</dc:creator>
<dc:creator>Melinte, V.A.</dc:creator>
<dc:date>2016-12-31</dc:date>
<dc:source>Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii) 2 (2) 17-19</dc:source>
<dc:title>Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>