Ion Moraru şi cromaticile sale din Moldova şi SUA
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
383 13
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-20 12:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75(478)(092) (44)
Pictură (285)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Ion Moraru şi cromaticile sale din Moldova şi SUA. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), pp. 156-160. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Ion Moraru şi cromaticile sale din Moldova şi SUA

Ion Moraru and his chromatiques from Moldova and USA


CZU: 75(478)(092)
Pag. 156-160

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 august 2018


Rezumat

Pictor, grafician, ilustrator de carte, maestru al acuarelei. S-a născut la 22 aprilie 1950 în comuna Dângeni, Ocniţa. Absolvent al Colegiului de Arte Plastice „A. Plămădeală” din Chișinău. În 1985 susţine licenţa la Institutul Poligrafic din Moscova, Rusia. Din 1977 participă la cele mai reprezentative expoziţii din Moldova și din străinătate. Maestru în Arte, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, al AIAP ( UNESCO, Paris) și al Societăţii Acuareliștilor din New York, SUA, Ion Moraru a ilustrat circa 50 de cărţi pentru copii și maturi. În 2001 pictorul și familia sa devin rezidenţi permanenţi ai SUA, categoria „Personalitate cu talent de excepţie”, cu reședinţă în New York. A vernisat mai multe expoziţii personale în New York, Miami și Washington. A fost distins cu Medalia de argint pentru inovație în tehnica acuarelei și Diploma de Onoare de către Academia de Arte din Bruxelles, Belgia. Operele sale se află în colecţiile publice și private din R. Moldova, România, Turcia, Bulgaria, Ungaria, SUA, Belgia, China, Franța, Germania, Israel etc.

Painter, drawer, book illustrator and master of watercolor. He was born on 22 April 1950, in Dingeni, Ocnita District. In 1977, he graduated from the Chisinau-based Alexandru Plămădeală Fine Arts College. In 1985, he graduated from the Polygraphic Institute from Moscow, Russia. Since 1977, he has been participating in various representative exhibitions in Moldova and abroad. He is a member of the Union of Artists of the Republic of Moldova, member of AIAP UNESCO (Paris), Master in Arts, member of the New York Watercolour Society, USA. Ion Moraru has illustrated over 50 books for children and adults. In 2001, Ion Moraru and his family got the statute of permanent resident of USA, section Personality with Extraordinary Ability and got established in New York. He has organized more personal exhibitions in New York, Miami, and Washington DC. He has been awarded the Silver Medal for innovation in the watercolour technique and Diploma of Honour awarded by the Arts Academy in Brussels, Belgium. The works of painter Ion Moraru have been included in the state, museum and private collections in Moldova, Romania, Turkey, Bulgaria, Hungary, USA, Belgium, China, France, Germany, Israel

Cuvinte-cheie
pictor, acuarelă, portret, peisaj, natură statică, SUA.,

Moldova