Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
70 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-22 17:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
510 (40)
Considerații fundamentale și generale ale matematicii (21)
SM ISO690:2012
CATARANCIUC, Sergiu. Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), pp. 26-33. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461

Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative

Discrete mathematical structures in theoretical and applied research


CZU: 510
Pag. 26-33

Cataranciuc Sergiu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 august 2018


Rezumat

În această lucrare se pune în valoare rolul matematicii discrete în soluționarea problemelor teoretico-aplicative. Se face un rezumat al activității a două școli de matematică discretă din Republica Moldova, care au fost fondate de către profesorul universitar Alexandru Zâkov și academicianul Petru Soltan. Sunt descrise o parte din rezultatele științifice importante, obținute de către matematicienii moldoveni, discipoli ai acestor școli.

The importance of discrete mathematics to solving the theoretical and applied problems is mentioned. A summary of the activities of a two discrete mathematics schools in the Republic of Moldova, which were founded by the professor Alexandru Zâkov and the academician Petru Soltan, is made. Some of the important scientific results obtained by Moldovan mathematicians, the descendants of these schools, are described

Cuvinte-cheie
matematică discretă, convexitate, grufuri, complex de relaţii multi-are, problema centrului, problema medianei, grafuri tranzitiv orientabile, securitatea informaţiei, sisteme de criptare.