Transmiterea supratensiunilor între înfăşurările transformatoarelor de distribuţie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
240 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-26 14:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.015.38(498) (1)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
GAVRILĂ, Gheorghe M. ; ENACHE, Florin H.. Transmiterea supratensiunilor între înfăşurările transformatoarelor de distribuţie. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 197-205. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Transmiterea supratensiunilor între înfăşurările transformatoarelor de distribuţie


CZU: 621.311.015.38(498)
Pag. 197-205

Gavrilă Gheorghe M. , Enache Florin H.
 
Academia Tehnică Militară, Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018


Rezumat

Studiul teoretic al fenomenelor electromagnetice tranzitorii care apar în înfăşurările transformatoarelor solicitate la unde de impuls atmosferic sau de comutaţie presupune adoptarea unor scheme echivalente (de regulă cu parametri concentraţi) şi calculul corect al parametrilor care intervin în aceste scheme, astfel încât rezultatele teoretice să concorde cu cele experimentale.  În lucrare se prezintă un model simplificat pentru studiul supratensiunilor între înfăşurările transformatoarelor. Formulele stabilite pentru calculul coeficientului de transmitere a supratensiunilor permit evaluări mult mai apropiate de cele obţinute experimental, faţă de cele efectuate cu formula lui K0 propusă de normele C.E.I..

Cuvinte-cheie
model anizotrop, supratensiuni, transformatoare de distribuţie, coeficient de transmitere