Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
454 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-28 11:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.56:664.8.037 (1)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (42)
Conservarea substanţelor alimentare organice (în general.) Conservarea produselor din plante, a produselor vegetale (56)
SM ISO690:2012
VOLCONOVICI, Liviu; CERNEI, Mihai; VOLCONOVICI, Augustin; ROTARI, Viorel; CREŢU, Victor; DRUTA, Tatiana; BABAN, O; MALAI, Leonid. Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 711-714. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural


CZU: 621.56:664.8.037
Pag. 711-714

Volconovici Liviu1, Cernei Mihai1, Volconovici Augustin2, Rotari Viorel2, Creţu Victor1, Druta Tatiana1, Baban O1, Malai Leonid1
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Volconovici, L.T.</dc:creator>
<dc:creator>Cernei, M.</dc:creator>
<dc:creator>Volconovici, A.L.</dc:creator>
<dc:creator>Rotari, V.</dc:creator>
<dc:creator>Creţu, V.</dc:creator>
<dc:creator>Druta, T.I.</dc:creator>
<dc:creator>Baban, O.</dc:creator>
<dc:creator>Malai, L.G.</dc:creator>
<dc:date>2005</dc:date>
<dc:source>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare (Ediția I) 711-714</dc:source>
<dc:title><p>Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>